Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Liên hệ: 0888729000 - 083769197

ĐÓNG MỚI SOFA

Đóng mới SOFA chuyên nghiệp uy tín tại Hà Nội . Đóng Sofa theo kích thước nhà

Khách hàng được lựa chọn kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu và màu sắc Da, nỉ, vải trước khi đóng

Thời gian: 10 ngày -30 ngày

Báo giá: Liên hệ 0888729000 - 083769197

LÀM ĐỆM GHẾ SOFA

Làm đệm ghế SOFA chuyên nghiệp uy tín tại Hà Nội theo kích thước yêu cầu. Chất liệu do khách hàng lựa chọn . Thời gian: hoàn thành từ 10 ngày đến 30 ngày. Liên hệ 0888729000 - 0837691979 để nhận báo giá

BỌC GHẾ SOFA

Bọc SOFA chuyên nghiệp uy tín tại Hà Nội theo kích thước yêu cầu, chất liệu và màu sắc Da, nỉ, vải do khách hàng tự chọn lựa trước khi đóng. Thời gian: 10 ngày -30 ngày. Liên hệ 0888729000 - 0837691979

Chất liệu Da

Chất liệu Nỉ

Chất liệu Vải

MẪU SOFA

SOFA DA

D-01

D-02

D-03

D-04

D-05

D-06

D-07

D-08

D-09

D-10

SOFA PHONG CÁCH HOÀNG GIA

HG-01

HG-02

HG-03

HG-04

HG-05

HG-06

HG-07

HG-08

SOFA GỖ

G-01

Chất liệu: Nỉ - Khung gỗ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

G-02

Chất liệu: Nỉ - Khung gỗ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

G-04

Chất liệu: Nỉ - Khung gỗ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

G-03

Chất liệu: Nỉ - Khung gỗ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

SOFA GIA ĐÌNH

GD-01

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

GD-02

Chất liệu: Da

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

GD-03

Chất liệu: Vải

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

GD-04

Chất liệu: Vải

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

SOFA VĂN PHÒNG

VP-01

Chất liệu: Vải

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

VP-02

Chất liệu: Da

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

VP-03

Chất liệu: Da

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

VP-04

Chất liệu: Da

 • Kích thước:Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

SOFA NHÀ HÀNG

NH-01

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước:Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

NH-Nỉ

Chất liệu: Da

 • Kích thước:Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

NH-03

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

NH-04

Chất liệu: Da

 • Kích thước:Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

SOFA PHÒNG CHỜ

P-01

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

P-02

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

P-03

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

P-04

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

SOFA NỈ

N-11

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

N-12

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

N-13

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

N-14

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

N-15

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

N-16

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

N-17

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước

N-18

Chất liệu: Nỉ

 • Kích thước: Theo số đo thực tế
 • Giá: Liên hệ
 • KH liên hệ để nhận báo giá theo kích thước